Motoryzacja

Ostatnie zmiany w kodeksie drogowym w Polsce zostały wprowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. Do najważniejszych zmian należą nowe rozdziały dotyczące kar za niektóre wykroczenia, takie jak prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, prowadzenie pojazdu przy użyciu urządzenia trzymanego w ręku oraz brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

 

Do niedawna polscy kierowcy nie byli karani ani za picie lub palenie podczas jazdy, ani za rozmowy przez telefon komórkowy. Jednak od 1 stycznia 2015 r. prawo przewiduje, że osoby prowadzące samochód w stanie nietrzeźwym będą musiały liczyć się z karą pieniężną w wysokości do 2500 PLN (523 EUR).

 

Dodatkowo kierowcy, którzy używają urządzenia trzymanego w ręku, będą musieli liczyć się z grzywną w wysokości do 1000 zł (214 euro) i dwoma punktami za prawo jazdy. Dla przykładu, w grudniu 2014 roku w samej Warszawie policja złapała ponad 2000 kierowców korzystających z telefonów komórkowych.

 

Ponadto zwiększono karę za niezapięcie pasów bezpieczeństwa z 20 zł (4 euro) do 100 zł (21 euro) dla dorosłych i z 10 zł (2 euro) do 50 zł (11 euro) dla dzieci poniżej 7 roku życia. Stosowanie fotelików jest wymagane do 8 roku życia lub do 150 centymetrów wzrostu dziecka. Natomiast pasy bezpieczeństwa są wymagane do 18 roku życia.