Aktualności

Niektóre przykłady wyposażenia przeciwwybuchowego obejmują silniki przeciwwybuchowe, obudowy elektryczne, oprawy oświetleniowe i przełączniki. Sprzęt przeciwwybuchowy jest zwykle wykonany z wytrzymałych materiałów, które mogą wytrzymać wysokie temperatury i ciśnienia.

Sprzęt przeciwwybuchowy musi być zainstalowany zgodnie z surowymi przepisami bezpieczeństwa. niewłaściwa instalacja może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Sprzęt przeciwwybuchowy należy regularnie kontrolować i konserwować, aby zapewnić jego dobry stan techniczny.

Wybuch może wystąpić w każdym miejscu, w którym jest dużo gazu lub pyłu. Wybuchy często powodują ogromne szkody materialne i mogą być bardzo niebezpieczne dla ludzi. Aby zapobiec wybuchom, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przeciwwybuchowe atex

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe można podzielić na dwie główne kategorie:

  • Zabezpieczenia przeciwpyłowe: stosuje się je w miejscach, w których mogą wystąpić duże ilości pyłu (np. w przemyśle cementowym, spożywczym lub farmaceutycznym).
  • Zabezpieczenia przeciwgazowe: stosuje się je w miejscach, w których mogą wystąpić duże ilości gazu (np. w przemyśle chemicznym lub naftowym).

Zabezpieczenia przeciwpyłowe obejmują:

  • Obudowy elektryczne: chronią one urządzenia elektryczne przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
  • Przełączniki i gniazda: chronią one urządzenia elektryczne przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
  • Filtry powietrza: stosuje się je w urządzeniach, które muszą oczyszczać powietrze (np. w klimatyzatorach).
  • Ściany i sufity: stosuje się je w miejscach, w których mogą wystąpić duże ilości pyłu (np. w przemyśle cementowym).

Zabezpieczenia przeciwgazowe obejmują:

  • Silniki przeciwwybuchowe: stosuje się je w urządzeniach, które mogą być zanieczyszczone gazem (np. wentylatory, pompy i kompresory).
  • Filtry gazowe: stosuje się je w urządzeniach, które mogą być zanieczyszczone gazem (np. kotły i piekarniki).
  • Ściany i sufity: stosuje się je w miejscach, w których mogą wystąpić duże ilości gazu (np. laboratoria chemiczne).