Aktualności

Skaner 3D dalekiego zasięgu to nowa technologia opracowana w celu zwiększenia wydajności skanowania. Skanery dalekiego zasięgu mogą skanować duże obiekty z większej odległości bez konieczności umieszczania obiektu w określonym miejscu lub orientacji. Eliminuje to potrzebę ręcznego skanowania obiektów i skraca czas potrzebny na ukończenie skanowania. Skanery 3D dalekiego zasięgu są używane w różnych dziedzinach, w tym w architekturze, inżynierii i archeologii. Wykorzystywane są również w przemyśle rozrywkowym do przechwytywania modeli 3D aktorów i rekwizytów. Ponadto były one wykorzystywane przez wydziały policji zajmujące się przypadkami osób zaginionych, gdzie tworzą dokładny model 3D tego, jak ktoś mógł wyglądać, gdy był ostatnio widziany. Skanery 3D dalekiego zasięgu to nowy typ skanera 3D, który może skanować obiekty na odległość. Służą do skanowania dużych obiektów i mogą mieć duży wpływ na sposób, w jaki produkujemy rzeczy. Urządzenia dalekiego zasięgu może skanować obiekt na odległość, co zwykle nie jest możliwe w przypadku innych typów skanerów 3D. Dzieje się tak, ponieważ nie musi znajdować się blisko obiektu, aby go zeskanować.