Aktualności

Sytuacje zagrożenia pożarem mogą zdarzyć się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Chociaż aparat przeciwpożarowy nie jest elementem, który pragniemy codziennie widywać, to nie można zapominać o jego ogromnej roli w przypadku pożaru. Gotowość do reagowania w takich sytuacjach zależy w dużej mierze od odpowiedniej gaśnicy, którą mamy pod ręką.

Jednym z najważniejszych kroków do ochrony naszej nieruchomości i bezpieczeństwa osobistego jest wybranie odpowiedniej gaśnicy. Pamiętaj, każda gaśnica nie jest stworzona tak samo. Wybór prawidłowego urządzenia zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ryzyka związanego z pożarem czy typ obiektu, który ma być chroniony.

Istotne kryteria wyboru gaśnicy

Bez względu na to, czy szukamy gaśnicy do domu czy do firmy, musimy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, rodzaj gaśnicy wymaga zrozumienia istotnych różnic między poszczególnymi typami. Do wyboru mamy m.in. gaśnice proszkowe, pianotwórcze, czy CO2. Każda z nich posiada inną charakterystykę i jest skierowana do gaszenia innych typów pożarów.

Drugim, niezwykle istotnym kryterium jest wielkość gaśnicy. Może to zależeć od wielkości pomieszczenia, które ma byś chronione oraz od specyfiki obiektu (np. obecność łatwopalnych materiałów). Pamiętajmy, że gaśnica o zbyt małej pojemności może nie wystarczyć do ugaszenia pożaru, z kolei zbyt duża może być nieporęczna i trudna do użycia.

Gaśnica do domu – jaką wybrać?

Jeżeli szukamy gaśnicy do domu, musimy pamiętać, że powinna ona być przede wszystkim mała, poręczna, a jednocześnie skuteczna. Dla zapewnienia bezpieczeństwa domowników, dobrze sprawdzi się wysokiej jakości gaśnica proszkowa. Zawarty w niej proszek gaśniczy jest skuteczny przeciwko pożarom różnych klas, m.in. A (ciała stałe), B (płyny), C (gazy) oraz E (urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V).

Wielkość gaśnicy do domu powinna wynosić minimum 1 kg. Choć gaśnice takiej wielkości nie pozwolą na długotrwałe gaszenie, to jednak są wystarczające, by opanować sytuację do momentu przybycia straży pożarnej. Pamiętajmy, że ważniejsza jest tu poręczność, niż duża pojemność.

Gaśnica do firmy – na co zwracać uwagę?

Wybór gaśnicy do firmy jest nieco bardziej skomplikowany, ponieważ musi spełniać konkretny szereg wymogów. Głównym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest specyfika wykonywanej w firmie działalności. W przypadku firm produkcyjnych, gdzie występuje duże ryzyko pożarowe, niezbędne są gaśnice o dużej pojemności. Natomiast biurowce czy sklepy będą wymagały mniejszych i bardziej poręcznych modeli.

Odpowiedni dobór gaśnicy do firmy https://fireshop.com.pl/blog/jaka-gasnice-do-firmy-wybrac powinien być poprzedzony dokładną analizą zagrożenia pożarowego. Aby to zrobić, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju analiz. Jednak podstawowy model gaśnicy, którym powinno być wyposażone każde miejsce pracy, to gaśnica proszkowa o pojemności minimum 6 kg.