Aktualności

BIM w budownictwie ma już bardzo powszechne zastosowanie. W ostatnim czasie odbyła się swojego rodzaju rewolucja, która pozwoliła na zmianę podejścia i zastąpienie tradycyjnych metod Powstawanie budynków wchodzi na coraz wyższy poziom, projekty są coraz bardziej zaawansowane, a w procesach ich powstawania uczestniczy równocześnie wiele osób z odmiennych dziedzin. Budownictwo jest więc częścią większej całości, a osoby, które się nim trudnią powinny korzystać z jak najlepiej dobranych do ich dziedziny rozwiązań. Tworzenie konstrukcji budowlanych, jak i tworzenie rysunków budowlanych to tylko niektóre z elementów pracy nad projektem w budownictwie, które wykonywać można za pomocą BIM. BIM budownictwo to szansa na rozwój i interdyscyplinarną współpracę przy projektach, która dobrze wykorzystana może znacznie przyspieszyć proces wdrażania projektu w życie.

BIM w budownictwie chociaż nie jest już zjawiskiem nowym, to w dalszym ciągu przebywa w fazie ciągłego rozwoju. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby wybrać odpowiedni program, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał tego nowatorskiego podejścia. Należy pamiętać o tym, że BIM sam w sobie nie jest gotowym rozwiązaniem technicznym, które umożliwia od razu przejście do rozpoczęcia prac – w tym celu stworzony został chociażby Autodesk Revit, który służy do praktycznej części realizacji koncepcji. Właśnie przez wzgląd na to, że BIM ma rację bytu tylko w połączeniu z narzędziem umożliwiającym jego zastosowanie, przy wyborze odpowiedniego programu do wdrażania BIM https://www.protabim.pl/ należy pamiętać o tym, aby był on w pełni kompatybilny z Autodesk Revit i umożliwiał korzystanie także z jego najnowszych wersji.

Co ważne, wybierając program dla inżynierii budowlanej należy mieć na uwadze także to, aby był on odpowiedni też dla architektów czy konstruktorów. Jasność i przejrzystość obsługi programu dla wszystkich użytkowników to jeden z czynników, które mogą znacznie ułatwić przeniesienie BIM na grunt budownictwa.